Översyn

Därför skall du ge din klocka en service

Precis som en bil behöver en service behöver din klocka det också. Detta gäller alla klockor men mest de som har en viss kvalité och värde. Även de mest robusta klockorna som tex Rolex behöver en service med jämna mellanrum. Bara genom att ta hand om sin klocka behåller den sitt värde.

Kom förbi verkstaden vart 5:e år

Omkring vart 5:e år skall en klocka ha en stor service. Det innebär att vi tar isär klockan och verket fullständigt, rengör alla delar i specialgjorda vätskor och apparater. Därefter sätter vi ihop den igen samtidigt som vi smörjer alla delar med de bästa och dyraste oljorna som marknaden kan erbjuda. I en normal service använde vi ca 5 olika fett och oljor.

I ruckningsprocessen ser vi till att klockan går så precist som möjligt.

Vi avslutar med att kontrollera alla packningar och bytar de som behövs. Det är dumt att vänta för länge även om klockan ser bra ut på utsidan och går. Vi ser många klockor som kommer in för sent med slitage och rost som följder.

Har detta sket så är det inte säkert att man kan få klockan till att gå lika precist igen. Oljan är verkets svagaste punkt och har en livscykel på ca 5 år.

Till skillnad från en bil där oljan cirkulerar mellan bilens delar och genom ett filter så skall varje lager och del smörjas individuellt, oljan skall därefter stanna kvar på sin plats vad den än utsätts för så länge som möjligt.

En annan aspekt är att oljan man smörjer klockan med håller längre ju mindre syre den utsätts för. Klockans packningar skyddar också verket från smuts som kan stoppa den.

Kontakta oss

Har du frågor på våra tjänster är du alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller via kontaktformuläret.

Kontakta oss

Din klocka skall tryckprovas varje år

Som regel skall din klocka tryckprovas varje år, om den har en standard som heter 10bar/100meller mera. Mekanisk såväl som batteridriven.

En tryckprövning innebär att klockan placeras i en tryckkammare, därefter utsätts den för undertryck och sen övertryck för att kontrollera att den kan klara båda förhållanden. Många tror att det bara är viktigt att tryckprova en klocka när man badar eller dyker med den.

Men sanningen är att en klocka utsätts för fukt konstant när man bär den på armen.

En annan aspekt är att oljan man smörjer klockan med håller längre ju mindre syre den utsätts för. Klockans packningar skyddar och verket för smuts som kan stoppa den.

Kontakta

oss här